hometosoguantiqueoederabout orderrestoration Servicesnewslinks 
Katana

katana (Koto)
Mei :
 
(gold inlay sigunature)Masamune
  hona(kao)(koson)

  Saijosaku


   length 69.5cm
   sori 1.6cm
   mekugiana 3


   not for sale

NBTHK No.46 Jyuyo Token Click on above imageTachi (Koto)
Mei : Bizenjyu Sakonshogen           Tsunetsugu

  Jyojyosaku   length 72.3cm
   sori 2.5cm
   mekugiana 2


   not for sale


NBTHK No.51 Jyuyo Token Click on above imagekatana (Koto)
Mei :Mumei Den Taima   length 69.8cm
   sori 1.0cm
   mekugiana 2


   2,500,000JPY 


NBTHK No.24 Jyuyo Token
 
Click on above image
katana (Koto)
Mei :Hizenkoku Mutsunokami            Tadayoshi

 Jyojyosaku Saijyo owazamono

   length 45.3cm
   sori 1.0cm
   mekugiana 1


   1,800,000JPY 


NBTHK Tokubetsu Hozon Token
 
Click on above image


Katana (Koto)
Mei :
 Mumei Senjyuin


  (Yamato school)


   length 70.3cm
   sori 1.9cm
   mekugiana 3


   2,850,000JPY 


NBHTK No.47 Jyuyo Token Click on above imageTachi (Koto)
Mei :
 Bishu Osafune Toshimitsu


  Chujyosaku
  recorded in Nihon Toko Jiten


  length 68.5cm
  sori 2.2cm
  mekugiana 3(to fill a hole)


   2,000,000JPY


NBTHK Tokubetsu Hozon Token Click on above imageWakizashi (Koto)
Mei :
 Uda Kunimune


  Jyosaku


  length 36.0cm
  sori 0.7cm
  mekugiana 2


   650,000JPY


NBTHK Hozon Token Click on above imageKatana (Koto)
Mei :
 Mumei Jitsua

  Jyosaku


  length 72.35cm
  sori 2.0cm
  mekugiana 3(to fill a hole)


   2,700,000JPY


NBTHK No.34 Jyuyo Token Click on above imageKatana (Koto)
Mei :
 Bishu Osafune Sukesada Saku
 Tenbun 20nen 8gatsubi  length 70.2cm
  sori 2.2cm
  mekugiana 1


   1,200,000JPY


NBTHK Hozon Token
NBTHK Hozon Tosogu
Click on above imageKatana (Shinto)
Mei : (Kikumon)
   Ominokami Minamoto Hisamichi

   
Jyojyosaku


  length 73.8cm
  sori 1.5cm
  mekugiana 1


   1,600,000JPY


NBTHK Tokubetsu Hozon Token Click on above imageKatana (Shinshinto)
Mei :
 Koyama Munetsugu Tenpo 9nen 8gatsubi
 Dounen Jyugatsu Toka RoYashiki ni Oite
 Daitai Dodanbarai Kirite Yamada Goro


   Jyojyosaku


  length 70.0cm
  sori 1.6cm
  mekugiana 1


   2,700,000JPY


NBTHK Tokubetsu Hozon TokenKatana (Shinshinto)
Mei :
 Bunsei 6nen MisunotoHitsuji Fuyu
 Minryushi Toshizane


  Jyosaku


  lrngth 66.1cm
  sori 1.6cm
  mekugiana 1


   1,200,000JPY
   → 1,000,000JPY


NBTHK Hozon Token Click on above imageKatana (Shinto)
Mei :
 Dewadaijyo Fujiwara Kunimichi

   Jyojyosaku Wazamono


  length 69.4cm
  sori 1.5cm
  mekugiana 1


   2,700,000JPY


NBTHK Tokubetsu Hozon Token Click on above image

Seikeido Gallery

Newly arrived items

type length/sori mei fitting paper price
Katana 70.6/1.8 Mumei Den Yoshikage shirasaya
Tokubetsu
Jyuyo
Bizen province, Nanbokucho period, Chikakage's pupil, Itamehada with Jinie, chikei and beautiful Utsuri. Gunome hamon. ask
Katana 75.2/1.6 Sesshu jyu Fujiwara Nagatsuna shirasaya Tokubetsu
Hozon
Osaka Shinto, known as Tsunbo Nagatsuna(deaf Nagatsuna), Jyosaku, ryowazamono, Awataguchi Tadatsuna's pupil, Utsuri, Gunome hamon with koashi and kinsuji coming soon
Katana 70.0/1.6 Koyama Munetsugu Tenpo 9nen 8gatsubi (with Saidanmei) shirasaya Tokubetsu
Hozon
Shinshinto, Saijyosaku, Bizenden, broad and magnificent sword, koitamehada, gunome-hamon, Saidanmei 2,700,000JPYhome tosogu antique etc. order about order

restoration Services news about us site map linksantique Seikeido

Koichiro Matsukawa 

 1-45-10 Asagayakita Suginamiku Tokyo Japan
 〒166-0001
  tel 03-5327-5775
  fax 03-3339-1179
  e-mail sword@nona.dti.ne.jp